İnanç Turizmi

Kapadokya Bölgesi Hitit Krallığı, Asurlular, Persler, Sasaniler, Anadolu Selçuklu Devleti ve Osmanlı Devleti gibi değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmasından ötürü çeşitli dinlerin yayılıp etkili olmasında önemli rol oynamıştır. Hristiyanlığın ilk dönemlerinde peri bacalarına oyulmuş kiliseleriyle Kapadokya, Türkiye’de inanç turizmi açısından oldukça önemli ve ünlü bir merkezdir. Bölgede 1.000 adetten fazla kayadan oyma kilise olduğu tahmin edilmektedir. Kiliselerdeki figürlü duvar resimlerinin konuları genelde şu şekildedir:

  • Hz. Meryem'in Yaşamı,
  • Hz. İsa'nın Yaşamı,
  • Tevrat Konuları,
  • Peygamberler,
  • Melekler,
  • Havariler,
  • İncil Yazarları, 
  • Din Adamları

Hacı Bektaş Veli’nin öğretisinin temellerini attığı ve Alevi-Bektaşi düşüncesinin olgunlaştığı Hacı Bektaş Veli Külliyesi bölgemizde ve ülkemizdeki inanç turizmine yönelik en önemli yerleşimlerden birisidir. Her yıl düzenli olarak ulusal ve uluslararası boyutta Hacı Bektaş Veli Anma törenleri burada gerçekleştirilmekte ve binlerce insan burayı ziyaret etmektedir. 

 

İlgili Fotoğraflar

Önceki Sayfa