Faaliyetler

Paydaş Ziyaretleri

Bölgenin yatırım ortamının değerlendirilmesi, üretici işletmelerin sorun ve ihtiyaçlarının belirlenmesi, Ahiler Kalkınma Ajansının bilinirliğinin ve tanınırlığının artırılabilmesi ile Yatırım Destek Ofisinin görev ve yetkileri hususunda paydaşların bilinçlendirilebilmesi amacıyla düzenli olarak paydaş ziyaretleri gerçekleştirilmekte ve paydaşlara anket düzenlenmektedir. Anket kapsamında paydaşlara mevcut durumları, ticaret yaptıkları il, bölge ve ülke bilgileri, yatırım planları, ihtiyaçları ve yatırım ortamı ile ilgili sorular yöneltilmektedir. 

İlgili Fotoğraflar

Önceki Sayfa